Speciální kolekce: Koronavirus (COVID-19) - účinné možnosti odvykání kouření během pandemie

6. Dubna 2020

 

Poprvé zveřejněno 1. dubna 2020 a průběžně aktualizováno; naposledy aktualizováno 6. dubna 2020 (změny jsou podrobně uvedeny níže)

Tato speciální kolekce je jednou ze sérií kolekcí na téma COVID-19. Je k dispozici také ve francouzštiněmalajsištině (Bahasa Malaysia), ruštině, and španělštině

Kouření tabáku je známým rizikovým faktorem  pro akutní infekce dýchacích cest. Světová zdravotnická organizace jej také označila za specifický rizikový faktor pro COVID-19. [1] Navíc víme, že sekundární kouření zvyšuje riziko akutních infekcí dýchacích cest. [2] Světová zdravotnická organizace naléhá na lidi aby přestali kouřit tabák k minimalizaci rizik spojených se současnou pandemií koronaviru u kuřáků i u těch, kteří jsou vystaveni sekundárnímu kouření. [1]

Pro mnoho lidí není odvykání snadné; existuje však řada systematických review hodnotících zásahy, které lidem pomáhají přestat kouřit. Důkazy naznačují, že kuřáci by měli používat kombinaci „léků pro zanechání kouření“ a behaviorální podporu, k tomu, aby měli co největší šanci na úspěch. [3] Tyto možnosti mohou být v současné době omezenější než obvykle, stále však existují dostupné způsoby, jak lidem pomoci uspět. Cochrane Tobacco Addiction shromáždil tuto Speciální kolekci nejlepších dostupných důkazů k vyřešení této potřeby během současné pandemie COVID-19. Mnoho review v kolekci má přidružené Klinické odpovědi Cochrane.

Tato Speciální kolekce obsahuje Cochrane review na následující témata: medikace; behaviorální podpora; a postupné ukončení. Intervence napodobující kouření, zejména elektronické cigarety, byly z této kolekce vyloučeny, jelikož rizika spojená s jejich používáním v souvislosti se současnou pandemií nejsou jasná. Cochrane Tobacco Addiction usiluje o to, aby zůstala aktuální ve všech relevantních informacích k poskytnutí podpory lidem, kteří se během této obtížné doby snaží přestat kouřit.

 

Aktualizováno 6. dubna 2020: Upravena první věta úvodu pro vyjasnění kouření jako rizikového faktoru

Medikace

Cílem nikotinové substituční terapie (Nicotine replacement therapy, NRT) je dočasně nahradit většinu nikotinu z cigaret ke snížení motivace kouřit a abstinenčních příznaků, čímž se usnadní přechod od kouření cigaret k úplné abstinenci. NRT je bezpečná a účinná medikace, kterou lze snadno zakoupit ve volném prodeji na přepážce v supermarketech a lékárnách. Přichází ve formě náplastí, žvýkaček, pastilek a sprejů. Důkazy naznačují, že lidé jsou nejlépe schopni skončit, pokud používají kombinaci NRT (tj. používají současně náplast a rychle působící formu NRT, jako je žvýkačka nebo pastilka), a že při použití NRT tímto způsobem je stejně pravděpodobné, že NRT pomůže lidem zanechání kouření, jako s léky pro zanechání kouření, které může poskytnout lékař. [4]

Nikotinová substituční terapie versus kontrola pro zanechání kouření

Volný přístup

Toto review určuje účinnost a bezpečnost NRT, včetně žvýkačky, transdermální náplasti, intranazálního spreje a inhalačních a perorálních přípravků pro dosažení dlouhodobého odvyknutí kouření, ve srovnání s placebem nebo „žádné NRT“ intervence. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání jednotlivých volně prodejných nikotinových substitučních přípravků (NRT) v porovnání s placebem/bez NRT pro ukončení kouření?

Různé dávky, doby trvání a způsoby podávání nikotinové substituční terapie pro odvykání kouření

Volný přístup

Ačkoli existuje jasný důkaz, že NRT používaná po ukončení kouření je účinná, není jasné, zda vyšší dávky, delší trvání léčby nebo použití NRT před ukončením zvyšují její účinnost. Toto review stanoví účinnost a bezpečnost různých forem, podání, dávek, trvání a harmonogramů NRT pro dosažení dlouhodobého zanechání kouření ve srovnání mezi sebou. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání kombinované nikotinové substituční terapie (NRT) s monoterapií u lidí, kteří se snaží přestat kouřit?

Behaviorální podpora

Ukázalo se, že podpora chování při odvykání kouření dodaná prostřednictvím tištěných materiálů (jako jsou ty poskytované od důvěryhodných služeb, např. NHS ve Velké Británii nebo CDC ve Spojených státech), po telefonu, internetovými programy a programy textových zpráv, má pozitivní vliv na míru ukončení. Mnoho zemí má odvykací call centra, kde kuřáci mohou požádat o podporu (ačkoli tyto nemusí být všechny v provozu během pandemie), a také online programy a informace. Je důležité vyhledávat důvěryhodné zdroje informací, jako jsou ty poskytované vládami nebo zdravotnickými službami nebo poskytovateli zdravotních služeb.
Čtyři Cochrane review v této sekci poskytují důkazy o těchto dálkových metodách podpory.

Internetové intervence pro odvykání kouření

Volný přístup

Přestože se mnoho lidí pokouší přestat kouřit samo, doporučení zdravotnického pracovníka zvyšuje šance na zanechání. Se svým širokým dosahem je internet potenciální platformou pomáhající lidem přestat kouřit. Cílem tohoto review je určit účinnost internetových intervencí pro odvykání kouření, zda je účinnost intervence měněna přizpůsobením na míru nebo interaktivním prvkem, a zda existuje rozdíl v účinnosti mezi adolescenty, mladými dospělými a dospělými. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání intervence na míru oproti internetovým intervencím nepřizpůsobeným na míru jedince pro odvykání kouření u dospělých s aktivními a neaktivními kontrolami a mezi sebou?

Textové zprávy pro mobilní telefony a intervence založené na aplikacích pro odvykání kouření

Volný přístup

Podpora odvykání kouření založená na mobilních telefonech (Mobilní odvykání - mCessation) nabízí příležitost poskytovat behaviorální podporu těm, kteří nemohou nebo nechtějí podporu tváří v tvář. Navíc Mobilní odvykání může být automatizováno, a proto může být poskytováno levně dokonce i v prostředích s nedostatkem zdrojů. Toto review hodnotí, zda intervence na odvykání kouření založené na mobilním telefonu u kuřáků zvyšují míru odvykání.  Související klinická odpověď Cochrane: Jsou dostupné důkazy z randomizované kontrolované studie podporující využívání intervencí založených na mobilních telefonech pro odvykání kouření?

Tištěné svépomocné intervence pro zanechání kouření

Volný přístup

Mnoho kuřáků se vzdává kouření samo od sebe, ale materiály poskytující jim strukturovaný program, který mohou následovat, mohou zvýšit počet lidí končících úspěšně. Cílem tohoto review je určit účinnost různých forem svépomocných tištěných materiálů poskytujících strukturovaný program k následování pro kuřáky ve srovnání s žádným ošetřením a s jinými minimálními kontaktními strategiemi; určit poměrnou účinnost různých složek, a charakteristiky tištěné svépomoci, jako je počítačem generovaná zpětná vazba, dodatečné materiály, přizpůsobení materiálů jednotlivcům a zaměření materiálů na specifické skupiny.

Telefonické poradenství pro zanechání kouření

Volný přístup

Telefonní služby mohou poskytovat informace a podporu pro kuřáky. Poradenství může být poskytováno aktivně nebo reaktivně nabídnuto volajícím na helplinkách pro odvykání kouření. Toto review hodnotí účinek telefonické podpory pomáhající kuřákům přestat kouřit, včetně proaktivního nebo reaktivního poradenství nebo poskytnutí dalších informací kuřákům volajícím na linku pomoci. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké jsou účinky telefonického poradenství pro zanechání kouření?

Postupné ukončování

Pandemie COVID-19 je bezprecedentní a stresující a během této doby se velké změny chování nemusí jevit dosažitelné. Pro lidi, kteří se nemohou pokusit okamžitě přestat kouřit, je možností snížení počtu vykouřených cigaret před zanecháním. Existují důkazy naznačující, že lidé omezující kouření před úplným zanecháním mohou stejně úspěšně přestat jako ti, kteří přestali náhle.
V současné situaci by však ke snížení rizika spojeného s COVID-19 bylo užitečné přestat kouřit co nejdříve a navíc neexistují jasné důkazy, že by snížení vykouřených cigaret bez úplného zanechání kouření mělo zcela pozitivní vliv na zdraví. Proto by lidé si, kteří chtějí snížit kouření před zanecháním, měli v ideálním případě zajistit, aby zkrácené období bylo co nejkratší, tj. dny nebo týdny spíše než měsíce. Pro krátkodobý plán může být vhodné stanovit den zanechání a konkrétní cíle snížení (např. snížení o třetinu obvyklého počtu cigaret v týdnu 1, dvě třetiny v týdnu 2 a na nulu v týdnu 3), protože neexistují důkazy z Cochrane review, že toto je méně efektivní než jiné přístupy k postupnému zastavení. Použití rychle působící formy NRT, jako je žvýkačka nebo pastilka, k nahrazení cigaret zvyšuje šance na úspěch a je bezpečné je používat i během kouření.

Intervence ke snížení kouření pro odvykání

Volný přístup

Náhlé zanechání v určený den je standardním způsobem, jak se většině lidí doporučuje odvykání kouření. Nicméně, mnoho kouřících lidí se mnohokrát pokusilo přestat a může raději vyzkoušet alternativní metodu. Alternativním přístupem k odvykání by mohlo být snížení kouření před zanecháním. Je však důležité zajistit, že náhlé ukončení by nebylo účinnější než redukce k zanechání, a zjistit, zda existují způsoby optimalizace redukční metody ke zvýšení šance na zanechání. Toto review hodnotí vliv intervencí redukce k ukončení na dlouhodobé zanechání kouření. Související klinická odpověď Cochrane: Jak se liší různé intervence ke snížení kouření z hlediska dlouhodobého (≥ 6 měsíců) zanechání kouření? Tuto speciální kolekci vytvořili Jamie Hartmann-Boyce a Nicola Lindson (Cochrane Tobacco Addiction Group), spolupracující s Toby Lassersonem (zástupcem šéfredaktora) a Monazem Mehtou (editorem) v Cochrane Editorial & Method Department.

Tato Speciální kolekce byla přeložena do češtiny Lukášem Duškem a editována Miloslavem Klugarem, ředitelem Českého Cochrane centra 14. 4. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: Koronavirus (COVID-19): účinné možnosti zanechání kouření během pandemie.
This Special Collection was translated into the Czech language by Lukas Dusek and edited by Miloslav Klugar, director of Cochrane Czech Republic on 14 April 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library: : Coronavirus (COVID-19): effective options for quitting smoking during the pandemic.