Cochrane COVID-19 Rapid Review

Cochrane COVID-19 Rapid Reviews je forma syntézy znalostí, která urychluje proces tvorby tradičního systematického review zefektivňováním nebo vynecháváním konkrétních metod, aby se zúčastněným stranám poskytovaly důkazy efektivním způsobem.
Tyto Rapid Reviews (rychlá review) se s
naží poskytovat klinickým pracovníkům, tvůrcům politik a veřejnosti informace založené na důkazech, které umožňují rozhodování během pandemie COVID-19.