Naše činnost

Mezi úkoly českého Cochrane centra patří:

  1. Podporovat vytváření vysoce kvalitních, relevantních a aktuálních systematických review a dalších syntetizovaných výzkumných důkazů coby podklad doporučených postupů a operativních doporučení.
  2. Prosazování medicíny založené na vědeckých důkazech v České republice pro informování o rozhodování v oblasti zdraví a budování většího uznání pro tuto práci.
  3. Poskytování informací a vzdělávání lékařů, všech zdravotnických profesionálů a stakeholderů, dále pak studentů medicíny a všech zdravotnických oborů o Cochrane; o jeho poslání, vizích, aktivitách a metodách.
  4. Školení všech důležitých zainteresovaných subjektů v oblasti syntézy důkazů a jejich nejlepšího využití při rozhodování v českém zdravotnictví.