Kurzy a události

Chcete se dozvědět více o Cochrane či Cochrane Library? Máte zájem stát se autorem Cochrane Review?  Jste autorem systematických review a chcete si rozšířit své znalosti a vyladit své schopnosti? Zajímá Vás, jak se můžete zapojit do českého Cochrane centra? 

Uvádíme přehled připravovaných workshopů, webových seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit a zdrojů týkajících se Cochrane či Cochrane systematických review:

  • Cochrane Systematic Review Training

Kurz je úvodem pro uživatele a tvůrce systematických reviews. Účastníci získají přehled o systematických review, identifikují úlohu a přínos SR v medicíně založené na vědeckých důkazech a naučí se kriticky hodnotit vědecké studie a recenze.

Tento workshop Vám poskytne cílený pohled do vědeckých metod přípravy systematických review od výzkumné otázky po výběr studie, hodnocení rizika zkreslení, metaanalýzy, kvality hodnocení důkazů a interpretace výsledků.

Vhodný pro studenty doktorských studií, výzkumné a klinické pracovníky, zdravotní personál a manažery.

Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás na czcochrane@uzis.cz.