Training and Events

Chcete se dozvědět více o Cochrane či Cochrane Library? Máte zájem stát se autorem Cochrane Review?  Jste autorem systematických review a chtěl byste si rozšířit své znalosti a vyladit své schopnosti? Zajímá Vás, jak se můžete zapojit do českého Cochrane centra? 

 

Zde uvádíme přehled připravovaných workshopů, webových seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit a zdrojů týkajících se Cochrane či Cochrane systematických review:

 

  • Cochrane Systematic Review Training

Kurz je úvodem pro uživatele a tvůrce systematických reviews. Účastníci získají přehled o systematických review, identifikují úlohu a přínos SR v medicíně založené na vědeckých důkazech a naučí sekriticky hodnotit vědecké studie a recenze.

Tento workshop Vám poskytne cílený pohled do vědeckých metod přípravy systematických review od výzkumné otázky po výběr studie, hodnocení rizika zkreslení, metaanalýzy, vality hodnocení důkazů a interpretace výsledků.

Vhodný pro studenty doktorských studií, výzkuné a klinické pracovníky, zdravotní personál a manažery.

Termín:

Cena: 19 375 Kč

Místo konání: Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00, Brno

Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte ing. Palackou (ivetapalacka@muni.cz) nejpozději měsíc před zahájením kurzu.

Platba: bude upřesněno s blížícím se termínem.