Vítejte na stránkách Českého Cochrane centra

České Cochrane centrum je představitelem mezinárodní neziskové organizace Cochrane, jejíž vizí je prosazovat používání nejlepších dostupných vědeckých důkazů při rozhodování v každodenní klinické praxi a zdravotnictví obecně. České Cochrane centrum se věnuje pořádání školení a přednášek, jejichž smyslem je mimo jiné pomoc s tvorbou kvalitních „Cochrane“ systematických a rapid review, které by byly základem tvorby doporučených postupů a operativních doporučení. České Cochrane centrum je tak klíčové pro tvorbu kvalitních doporučených postupů a operativních doporučení. Cochrane strategicky podporuje informování národních zdravotních politik, a proto zde existuje příslib publikování výše zmíněných podkladových review v prestižním vědeckém časopisu Cochrane Database of Systematic Reviews.

Cochrane Collaboration je světová nezávislá síť výzkumných pracovníků, zdravotnických profesionálů, pacientů a lidí zainteresovaných do zdravotnictví. Cochrane Collaboration byla založena v roce 1994, má více než 13 000 členů ze 130 zemí z celého světa a vytváří důvěryhodné a veřejnosti dostupné zdravotnické informace, a to bez jakékoli komerční podpory či jiného střetu zájmů. Cochrane Collaboration je nejstarším a největším světovým lídrem v oblastí medicíny založené na vědeckých důkazech (Evidence-Based Medicine) a především v tvorbě systematických review. Systematická review produkovaná Cochrane jsou považována za mezinárodní „zlatý standard“ pro vysoce kvalitní, důvěryhodné a nezávislé informace. Každý důvěryhodný doporučený postup musí být založený na systematických review.