Our staff

 • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., ředitel

         klugar@med.muni.cz

        

 •  Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D., zástupkyně ředitele, specializace na syntézu a implementaci vědeckých důkazů

         klugarova@med.muni.cz

 •  Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., zástupkyně ředitele, specializace na vzdělávací aktivity 

         apokorna@med.muni.cz

 • Abanoub Riad - pomocný zástupce ředitele, výzkumný pracovník, abanoub.riad@med.muni.cz
 • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – (rektor MU); odborník v oblasti neurologie; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; dekan@med.muni.cz
 • Prof. Ladislav Dušek, Ph.D. – expert v oblasti biostatiky; konzultant ve všech sférách kvantitativní syntézy vědeckých důkazů; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; dusek@iba.muni.cz
 • Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. – (proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty MUNI); odborník v oblasti anesteziologie a intenzivní péče; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; stourac@med.muni.cz
 • Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. – (proděkan pro vědu a doktorské studium Lékařské fakulty); odborník v oblasti psychiatrie; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; tkasparek@med.muni.cz
 • MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D. – klinický poradce v oblasti neurologie a tvorbě guidelinů; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxiradim.licenik@gmail.com
 • Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. – expert v oblasti kvality péče a syntézy kvalitativního výzkumu; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; dana.dolanova@uzis.cz
 • MUDr. Tomáš Nečas – klinický poradce v oblasti pediatrie; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; tnecas@mail.muni.cz
 • Martin Hunčovský, MPH – konzultant v oblasti veřejného zdraví a odpovědný pracovník pro jazykové překlady; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; martin.huncovsky@gmail.com
 • PhDr. Petra Búřilová, BBA – výzkumný pracovník junior v oblasti kvality péče a syntézy kvantitativního výzkumu; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; petra.burilova@uzis.cz
 • Mgr. Michal Pospíšil - výzkumný pracovník junior v oblasti kvality péče a syntézy kvantitativního výzkumu; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; michal.pospisil@uzis.cz
 • Mohammad Salman Hussain, Ph.D. - výzkumný pracovních v oblasti Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation, mohammad.hussain@med.muni.cz 
 • Mgr. et Mgr. Simona Slezáková - informační specialista; prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi; simona.slezakova@med.muni.cz
 • Mgr. Bc. Alena Langaufová, Ph.D. - informační specialista, prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi, alena.langaufova@med.muni.cz
 • Ing. Mgr. Tereza Vrbová, Ph.D. - výzkumný pracovník junior v oblasti syntézy kvantitativního výzkumu; tereza.vrbova@med.muni.cz
 • MUDr. Michal Hájek, Ph.D. - primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava; Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita; michalhajek@email.cz
 • Mgr. Tereza Friessová - výzkumný pracovní junior, prosazuje používání vědeckých důkazů pro rozhodování v klinické praxi, tereza.friessova@gmail.com