Our news

 • Přejeme Vám vše nejlepší k oslavě světového dne Evidence-Based Healthcare! V roce 2021 se kampaň ke Světovému dni EBHC zabývá úlohou důkazů v infodemii, zejména podporou přístupů k důvěryhodným zdravotním informacím, které jsou podloženy důkazy s cílem informovat o zdravotní politice a praxi. Další informace jsou dostupné na https://...
  Říjen 20 2021
 • Dovolujeme si Vás pozvat na online událost Cochrane Convenes, kterou spoluorganizuje Cochrane, WHO, a COVID-END (COVID-19 Evidence Network to support Decision making). Tato akce je pořádaná za účelem zlepšení důkazní reakce na budoucí globální ohrožení zdraví a jak můžeme být lépe připravěni. Doporučení vzešlá ze setkání budou využita také k...
  Září 27 2021
 • Klíčová sděleníSystémové podání kortikosteroidů pravděpodobně představuje účinnou léčbu hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19. Z dostupných důkazů nelze určit míru výskytu a závažnost vedlejších účinků dané léčby u těchto pacientů.Není zřejmé, který zástupce kortikosteroidů je u hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19...
  Srpen 30 2021
 • V nově publikovaném Cochrane systematickém review byla zkoumána účinnost antivirotika remdesiviru v léčbě onemocnění COVID-19.Hlavní autorka tohoto review, Kelly Ansems, uvádí: „Na základě současných dostupných důkazů má podání remdesiviru pravděpodobně jen malý nebo žádný efekt na celkovou úmrtnost hospitalizovaných dospělých pacientů s infekcí...
  Srpen 10 2021
 • Klíčové sděleníV současné době nejsou dostupné důkazy, které by podporovaly používání ivermektinu v předcházení nebo léčbě onemocnění COVID-19. Soubor studií, ze kterých lze vycházet, je omezený.Posuzování účinnosti ivermektinu v současnosti probíhá v dalších 31 studiích. S ohledem na jejich výsledky bude potřeba provést aktualizaci tohoto...
  Srpen 6 2021
 • Dnešním dnem je oficiálně spuštěna Mapa doporučení COVID-19, která nabízí tvůrcům politik, zdravotníkům, výzkumným pracovníkům a široké veřejnosti, kdekoli na světě, ucelený přehled kriticky hodnocených důkazů.Toto globální společné úsilí Cochrane Canada, McMaster University’s WHO Collaborating Centre for Infectious Diseases a mezinárodního...
  Prosinec 14 2020
 • Koronavirus (COVID-19): účinné možnosti odvykání kouření během pandemie6. Dubna 2020 Poprvé zveřejněno 1. dubna 2020 a průběžně aktualizováno; naposledy aktualizováno 6. dubna 2020 (změny jsou podrobně uvedeny níže)Tato speciální kolekce je jednou ze sérií kolekcí na téma COVID-19. Je k dispozici také ve francouzštině, ...
  Duben 21 2020
 • 27 Březen 2020Prvně publikováno 11. února 2020 a průběžně aktualizováno; poslední aktualizace 27. března 2020 (detaily změn jsou níže).Tato speciální kolekce je jedna ze sérií kolekcí na téma COVID-19. Je dostupná také ve zjednodušené čínštině, němčině, perštině, francouzštině, japonštině, malajsištině (Bahasa Malaysia), polštině, portugalštině,...
  Duben 6 2020
 • Tato speciální kolekce je jedna ze dvou kolekcí zaměřených na onemocnění COVID-19. Její náplní jsou opatření k potlačení infekce a další preventivní opatření. Viz také doprovodná speciální kolekce: Koronavirus (COVID-19): důkazy relevantní pro kritickou péči.Tato speciální kolekce byla vytvořena z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 a je...
  Březen 31 2020
 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,v důsledku pokračujícího šíření a dopadu COVID-19 (koronavirus) po celém světě bychom Vás rádi informovali o aktivitách Cochrane týkající se této globální krize v oblasti veřejného zdravotnictví. Je známo, že vlády na celém světě zpřísňují další omezení v oblasti cestování, uzavření svých hranic a omezení...
  Březen 22 2020

Stránky

Přihlásit se k odběru Our news