Vědecká činnost českého Cochrane centra v lednu

Léčba rány

Členové českého Cochrane centra se již od začátku roku angažují na poli evidence-based medicine. 

18.–19.1. 2024 se na pardubické univerzitě konal kongres Léčba rány, ve spolupráci České společnosti pro léčbu rány, Univerzity Pardubice a Nemocnice Pardubického kraje.

Nosné téma letošní akce znělo „Atypické rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví“.

Konference se zabývala mimo jiné problematikou dekubitů, syndromu diabetické nohy či onkologických ran, ran v dutině ústní a ran u systémových onemocnění, a nabídla přes 70 odborných přednášek a 30 workshopů.

Na kongresu vystoupil také ředitel českého Cochrane centra, dr. Miloslav Klugar, s příspěvkem, který se zabýval medicínou založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine) u hyperbarické kyslíkové terapie ve vztahu k syndromu diabetické nohy.

V měsíci lednu vyšly dva články, na nichž se členové našeho centra podíleli:

Prvním článkem, je „Evidence-based research in orthopaedics, sports medicine and rehabilitation—Why new studies should rely on earlier work“, který vyšel v časopise Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy s impakt faktorem 3,8 v oboru ortopedie. 

Článek naleznete zde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ksa.12047

Druhým článkem je reprint článku „Proton Pump Inhibitors Use and Risk of Preeclampsia: A Meta-Analysis“, který původně vyšel v roce 2022 ve speciálním čísle časopisu Journal of Clinical Medicine s impakt faktorem 3,9 v oboru všeobecného a vnitřního lékařství.

Číslo časopisu naleznete zde: https://www.mdpi.com/books/book/8580-update-on-diagnosis-and-management-of-preeclampsia-and-fetal-growth-restriction