Ohlédnutí za rokem 2023 očima Českého Cochrane centra

Rok 2023 byl pro České Cochrane centrum úzce spjat s nově vzniklým Národním institutem pro kvalitu a excelenci zdravotnictví (NIKEZ).  Ten byl představen na první Konferenci NIKEZ 16.–17. 10. 2023 v hotelu Don Giovanni v Praze.

Primární činností metodického centra NIKEZ je optimalizace, rozvoj a zajištění udržitelnosti národního systému posilování a hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Mezi významné úkoly NIKEZ patří tvorba a koordinace přípravy národních doporučených postupů, kontrola nad centry vysoce specializované péče, správa resortních referenčních statistik a rozvoj hodnotících systémů kvality.

Program konference naleznete zde.

Prezentace, videa a fotogalerii z konference naleznete zde.

Spolupráce se zahraničními expertyEmma Persad

Vedle předních českých odborníků vystoupili na konferenci mezinárodní experti v oblasti Evidence-Based Healthcare (EHBC). Za Cochrane vystoupila členka Správní rady Emma Persad.

Emma Persad má zkušenosti v molekulární biologii a laboratorním výzkumu, ale po zahájení svého lékařského programu získala práci v Cochrane Austria. Podílí se také na tvorbě Cochrane Reviews, s výzkumem a dosahem pro Rapid Reviews Methods Group.

Prezentaci Emmy Persad naleznete zde

Video z konference naleznete zde

 

Slavnostní otevření mezinárodních center

Součástí druhého konferenčního dne bylo slavnostní otevření mezinárodních center Cochrane Czech Republic (České Cochrane centrum), Czech Republic: A JBI Centre of Excellence (České JBI centrum excelence) a Czech GRADE Network (Česká síť GRADE center) při NIKEZ. „Metodické centrum NIKEZ úzce spolupracuje se světovými lídry v oblasti tvorby systematických review, doporučených postupů a operativních doporučení, což je nezbytné k naplnění role v rámci metodologické podpory tvorby kvalitních doporučených postupů a operativních doporučení,“ uvedl Miloslav Klugar, vedoucí Metodického centra NIKEZ.

Slavnostní otevření mezinárodních center při NIKEZ