Cochrane Convenes

Dovolujeme si Vás pozvat na online událost Cochrane Convenes, kterou spoluorganizuje Cochrane, WHO, a COVID-END (COVID-19 Evidence Network to support Decision making). Tato akce je pořádaná za účelem zlepšení důkazní reakce na budoucí globální ohrožení zdraví a jak můžeme být lépe připravěni. Doporučení vzešlá ze setkání budou využita také k diskusím s výzkumnými pracovníky, tvůrci politik, investory a dalšími subjekty s cílem posílit naši kolektivní připravenost.

Cochrane Convenes spojí klíčové lídry z celého světa v oblasti syntézy důkazů, aby se poučili z COVID-19 a formovali reakce na budoucí krizové situace v oblasti zdraví. Připojte se i Vy!

Volné registrace jsou nyní otevřeny pro veřejné plenární zasedání.

14. říjen 2021, 09:30 UTC (zjištěte Vaše časové pásmo).

Sdílejte událost a pozvětě spolupracovníky. Mohou to být zdravotničtí pracovníci, investoři, výzkumní pracovníci, novináři a další.