COVID-19 mapa doporučení: Proměna důkazů v politiku a praxi

Dnešním dnem je oficiálně spuštěna Mapa doporučení COVID-19, která nabízí tvůrcům politik, zdravotníkům, výzkumným pracovníkům a široké veřejnosti, kdekoli na světě, ucelený přehled kriticky hodnocených důkazů.

Toto globální společné úsilí Cochrane Canada, McMaster University’s WHO Collaborating Centre for Infectious Diseases a mezinárodního konsorcia výzkumných pracovníků ze šesti kontinentů vytvořilo živou mapu nejnovějších doporučení pro prevenci a péči o COVID-19, která jsou založena na důkazech.  České Cochrane centrum je velmi hrdné být jedním z partnerů tohoto projektu.

Tisková zpráva:

Pandemie COVID-19 stále převrací každodenní život a oslabuje zdravotnické systémy na celém světě, díky čemuž se ocitá vědecká komunita v závodě s časem kdy sleduje a kontroluje šíření infekce.

Vědci ze všech oborů jsou stále připraveni jednat velmi pohotově v boji proti COVID-19 a v mnoha případech se spojují, aby navázali inovativní a dalekosáhlá partnerství s cílem pokročit v kolektivním porozumění viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19.

„Když čelíme krizi veřejného zdraví takového rozsahu, je opravdu nezbytné, abychom spojili síly s našimi vědeckými kolegy a poučili se z jejich zkušeností a nabyli jejich perspektiv,“ řekl profesor Holger Schünemann, ředitel Cochrane Canada a Michael G. DeGroote Cochrane Canada Centra, hlavní řešitel projektu.

 „Právě prostřednictvím těchto jedinečných partnerství jsme schopni přispět k rostoucímu souboru důkazů smysluplnými a účinnými způsoby“ dodal doktor Miloslav Klugar spoluřešitel projektu a ředitel Českých Cochrane, JBI a GRADE center na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity. 

Co je však nejdůležitější „je dostat důkazy do rukou těch, kdo rozhodují, když je nejvíc potřebují“, glosoval Schünemann.

Za tímto účelem vede Schünemann globální spolupráci se členy Cochrane Canada, Collaborating Centre of WHO for Infectious Diseases, Research Methods and Recommendations z McMaster University a s mezinárodním konsorciem výzkumných pracovníků napříč šesti kontinenty za účelem vytvoření živé mapy nejnovějších doporučení založených na důkazech pro prevenci a péči o COVID-19, ve které je zapojena také Lékařská fakulta, Masarykovy univerzity prostředníctví svých třech mezinárodních výzkumných center Cochrane Česká rebublika, České Centrum Evidence-Based Healthcare; Centrum Excellence JBI a GRADE centrum Masarykovy univerzity.

Mapa, která bude postupně zaváděna od prosince 2020, navazuje na předchozí práci týmu na společném vývoji databáze doporučení WHO pro prevenci a péči o TBC. Díky využití možností volně přístupné digitální platformy poskytne mapa subjektům s rozhodovací pravomocí, včetně tvůrců politik, zdravotnických pracovníků, výzkumných pracovníků a široké veřejnosti, kdekoli na světě ucelený katalog kriticky zhodnocených vědeckých důkazů v agnličtině a francouzštině.

„Během globální pandemie je nezbytné, abychom vypracovali doporučení z vysoce kvalitních guidelinů, které budou přístupné i snadno dostupné,“ uvedla doktorka Tamara Lotfiová, výzkumná spolupracovnice a koordinátorka projektu na McMaster University’s WHO Collaborating Centre for Infectious Diseases, Research Methods and Recommendations.

Dr. Lotfi, která hraje ústřední roli v probíhajícím vývoji mapy, dodala, že konečná verze umožní uživatelům plně uvést do kontextu své vyhledávací dotazy, což jim umožní přijímat včasná a informovaná rozhodnutí na místní, celostátní nebo mezinárodní úrovni.

„Uživatelům bude stačit jednoduše definovat populaci a intervenci, aby v mapě našli doporučení, která nejlépe odpovídají jejich potřebám“ dodala doktorka Jitka Klugarová, zástupkyně ředitele Českých Cochrane, JBI a GRADE center na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, která na projektu také spolupracuje.

Všechna kontextualizovaná doporučení budou vyhledatelná a sdílená. Urychlení dostupnosti nových důkazů tak podpoří a zefektivní implementaci a výzkumné úsilí a po celém světě, včetně zemí s nízkými a středními příjmy (LMICs).

COVID-19 uvalil na zdravotnické systémy LMIC s omezenými zdroji vysokou daň, což podtrhuje kritickou potřebu lepšího přijímání důkazů do politiky a praxe, řekl doktor Joseph Mathew, pediatr z indického Post Graduate Institute of Medical Education & Research a spoluřešitel projektu.

„Rychle se vyvíjející pandemie COVID-19 vyvolala výzvu k rychlému rozvoji, hodnocení, šíření a aktualizaci mnoha klinických doporučených postupů. Abychom se s touto výzvou vypořádali, mezinárodní tým, který jsme sestavili, poskytne důvěryhodná doporučení založená na vědeckých důkazech, k nimž bude mít přístup kdokoliv a budou aplikována prakticky v jakémkoli prostředí po celém světě.“

Podpora rozhodování v oblasti zdravotní péče v Kanadě a po celém světě, zejména pokud jde o čas, je hlavním cílem Kanadskehé Cochrane centra a jejích mnoha partnerů v tomto projektu, uvedla výkonná ředitelka Cochrane Canada Dr. Adrienne Stevens.

"Dohromady jsme se zmobilizovali, ve velmi krátkém čase. Doufáme, že poskytnutím přístupu k těmto doporučením a jejich podkladovým důkazům omezíme plýtvání ve výzkumu tím, že využijeme již vynaložené úsilí. Vědomí toho, co existuje, může také pomoci při rozhodování o tom, jaké další doporučené postupy by měly být vytvořeny, a pomůže účelně řídit využití prostředků na další výzkum COVID-19“ uzavřel Dr. Klugar.

Financování živé mapy poskytl Kanadský institut pro výzkum zdraví (CIHR).

Partneři:

Krátkou zprávu o této iniciativě si přečtěte v Cochrane Library Supplement.

O Cochane

Cochrane je pro každého, kdo má zájem využívat vysoce kvalitní důkazy potřebné k rozhodování o zdravotní péči. Ať už jste lékař nebo zdravotní sestra, pacient nebo pečovatel, výzkumník nebo donor, Důkazy Cochrane poskytují mocný nástroj k posílení vašich znalostí v oblasti poskytování a rozhodování o zdravotní  péči.

Více informací najdete na cochrane.org