The COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST) - Global Consortium

S potěšením Vás informujeme o probíhajícím projektu realizovaném Masarykovou univerzitou, Lékařskou fakultou, centrem CEBHC-KT ve spolupráci s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence a Ústavem ochrany a podpory zdraví a více než 25 institucemi z celého světa: The COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST) – Global“ project. Tento projekt je veden dr. Miloslavem Klugarem, ředitelem CEBHC-KT (Cochrane Česká republika, České národní centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute a GRADE centrum Masarykovy univerzity), a dr. Abanoubem Riadem, zastupujícím zástupcem ředitele Cochrane Česká republika.

CoVaST Global je globálním konsorciem nezávislých vědců a výzkumných institucí s cílem přinést nezávislé důkazy o bezpečnosti vakcín proti onemocnění COVID-19, a to celosvětově.

Ke sledování krátkodobých a dlouhodobých vedlejších účinků vakcín proti COVID-19 jsou provedeny multicentrické prospektivní průřezové studie a kohortové studie. Vůbec poprvé tak bude vyhodnocena dlouhodobá bezpečnost vakcín proti COVID-19.

Protokol studie byl zaregistrován na ClinicalTrials.gov, s identifikátorem NCT04834869 a publikován v časopise Q1 Journal IJERPH.

Studie využívá on-line dotazníku pro několik cílových skupin, které dostaly alespoň jednu dávku jakékoli vakcíny proti onemocnění COVID-19. Mezi cílové skupiny patří: zdravotničtí pracovníci, učitelé a akademici, vysokoškolští studenti, nezletilí (do 18 let věku), senioři a těhotné a kojící ženy.

Hlavním cílem projektu je posouzení bezpečnosti vakcín proti COVID-19 u zmíněné populace. Mezi další cíle patří zkoumání jakýchkoli souvislostí mezi konkrétní dávkou vakcíny a vedlejšími účinky, stanovení účinnosti vakcín, křížové porovnání dat v několika zemích světa, u několika cílových skupin a u všech typů vakcín.

Domníváme se, že tento projekt je velmi významný pro informovanost veřejnosti o bezpečnosti očkovacích látek proti COVID-19.

Více informací o tomto projektu naleznete na webových stránkách CoVaST: https://www.med.muni.cz/covast