Meeting s výkonnou ředitelkou Cochrane Catherine Spencer

Catherin Spencer

Dne 18. 4. 2023 navštívila Českou republiku výkonná ředitelka Cochrane Catherine Spencer, MBA, OBE na pozvání ředitele Cochrane Česká republika dr. Miloslava Klugara. Catherine Spencer byla do této funkce Cochrane zvolena cca před devíti měsíci a návštěva ČR, byla její první oficiální návštěvou jednoho ze 120 existujících Cochrane center a skupin ve světě.


V rámci návštěvy České republiky se Catherine Spencer potkala na jednání s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, panem prof. Duškem na Ministerstvu zdravotnictví v Praze, kde i s panem dr. Klugarem jednali o důležité roli Cochrane stran podpory tvorby národních doporučených postupů a rychlých doporučení. Catherine Spencer neskrývala nadšení nad aktivitou českého centra, jež metodicky podporuje tvoru DP a RD v ČR. Jedná se podle ní o ukázkový model toho, jak má centrum spolupracovat se zdravotní politikou. Také vyjádřila podporu perspektivního publikování rychlých review, které by sloužily jako podklad rychlých doporučení v prestižní Cochrane library. Dalším tématem hovoru byla úvaha nad využitím závěrů robustních, nezávislých a kvalitních Cochrane systematických review, které jsou vždy publikované spolu s tzv. Souhrny v prostém jazyce (Plain Language Summaries), které jsou v rozsahu cca 700 slov a jsou v nich shrnuty všechny zásadní výstupy review. Všichni účastníci schůzky se shodli, že tato unikátní forma výstupů Cochrane review by mohla být vhodným zdrojem pro NZIP.

Během své návštěvy v Praze Catherine Spencer a Sabrina Khamissa měly také příležitost shlédnout místo konání příštího Global Evidence Summitu v roce 2024, který se bude konat 9-13. 9. 2024 v O2 universum, který organizuje tým dr. Klugara a přesvědčit se tak o ojedinělém historickém a krásném místě pro konání této unikátní mezinárodní události na poli Evidence-Based Healthcare, kdy se jednou za čtyři roky v rámci tohoto summitu sejdou všichni významní lídři a jejich členové. Návštěva podle jejich slov předčila jejich očekávání.

Dne 19. 4. 2023 Cochrane Česká republika pod vedením dr. Miloslava Klugara mělo možnost přivítat v prostorách CEBHC-KT, IBA, Lékařské fakulty, Masarykovy univerzity v Brně, kde samotné centrum sídlí, Catherine Spencer, výkonnou ředitelku Cochrane v doprovodu členky Cochrane Central týmu, Sabriny Khamissa.

Setkání bylo naplánováno za účelem prohloubení Cochrane spolupráce především v oblasti tvorby národních doporučených postupů a tvorby Cochrane systematických review, ale také za účelem upevnění a dalšího rozšíření aktivit v rámci Cochrane metodických skupin, kde jsou členové českého Cochrane centra angažováni. Dr. Klugar prezentoval aktivity Českého Cochrane centra od jeho založení a Cathrine Spencer prezentovala novou strategii rozvoje Cochrane. Velmi dobrým vzájemných zjištěním byl fakt, že Cochrane Česká republika, již většinu aktivit v rámci nové strategie Cochrane úspěšně plní. Dále proběhla velmi konstruktivní diskuse o vzájemných očekáváních a podpory Centrálního týmu Cochrane aktivitám tuzemského Cochrane centra v České republice. Nejvýznamnější aktivitou Cochrane Česká republika v oblasti „knowledge translation“ v ČR ale také ve střední Evropě ji bezesporu Global Evidence Summit. V rámci této události a její přípravy se Dr. Klugar nejen jako host summitu, ale také jako zvolený předseda vědecké rady GES pravidelně setkává nejen s Catherine Spencer, ale také lídry dalších hlavních partnerů summitu, kterými jsou JBI, Guidelines Internationl Network a Campbell Collaboration.

Cochrane je mezinárodní nezisková organizace působící asi ve 130 zemích světa více než 30 let. Posláním Cochrane je poskytovat spolehlivé informace jakožto důvěryhodné a včasné syntézy důkazů, které se zabývají nejdůležitějšími otázkami pro rozhodování v oblasti zdraví a péče, a to tak aby nebyly zatíženy komerčními ale i finančními zájmy.

cs