Světový den Evidence-Based Healthcare

Přejeme Vám vše nejlepší k oslavě světového dne Evidence-Based Healthcare! 
V roce 2021 se kampaň ke Světovému dni EBHC zabývá úlohou důkazů v infodemii, zejména podporou přístupů k důvěryhodným zdravotním informacím, které jsou podloženy důkazy s cílem informovat o zdravotní politice a praxi. Další informace jsou dostupné na https://worldebhcday.org.

Pandemie COVID-19 zdůraznila význam rychlých reakcí podloženými důkazy a zajištění toho, aby nejlepší dostupné důkazy byly právě dostupné, transparentní a srozumitelné. Rychlá reakce celosvětové komunity důkazů byla důležitá a nezbytná. Doprovází ji však exponenciální produkce dezinformací. Samotný objem informací - některé přesné, jiné ne - a množství způsobů, jak se k nim dostat, vytvořily „infodemii”.

Přebytek informací ke COVID-19 je umocňován prostřednictvím sociálních médií a šíří se jako virus. Lidem se pak obtížně hledají důkazy podložené a důvěryhodné, a to většinou v té situaci, kdy je nejvíce potřebují. Kampaň ke Světovému dni EBHC v roce 2021 podporuje úsilí Světové zdravotnické organizace řídit infodemii zkoumáním úlohy důkazů v infodemii, zejména podporou přístupu k důvěryhodným zdravotním informacím podloženým důkazy.

Prostřednictvím sdílení zkušeností, výzkumu a myšlenek může mezinárodní komunita důkazů zdůraznit úlohu těchto důkazů v řízení infodemiky.
Přečtěte si zajímavé blogy které CEBHC-KT k WEBHCD připravilo a zapojte se k oslavě prostřednictví Twitteru (@czcochrane, @WorldEBHCDay), Facebooku nebo jakkoli jinak.
A co by mohlo být lepší oslavou WorldEBHCDay než úspěšná obhajoba disertační práce, která je syntézou důkazů diagnostické přesnosti u pre-diabetu dětí. Jako hrdý suprervisor s The Czech Republic Joanna Briggs Collaboration a Masaryk University GRADE centre gratulujeme paní doktorce Dagmar Tučkové!