Čínské byliny kombinované se západní medicínou u těžkého akutního respiračního syndromu (SARS)

Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 17 October 2012

ABSTRAKT

Východiska

Těžký akutní respirační syndrom (SARS) je akutní respirační onemocnění způsobené novým koronavirem, který se poprvé objevil 22. prosince 2002 v čínském městě Foshan. Při jeho léčbě byly použity čínské byliny.

Cíle

Zhodnotit možnou účinnost a bezpečnost čínských bylin v kombinaci se západní medicínou oproti samotné západní medicíně u pacientů se SARS.

Metodika vyhledávání

Prohledali jsme databáze CENTRAL 2012 (třetí vydání), MEDLINE (1966 – do čtvrtého únorového týdne 2012), EMBASE (1990 až březen 2012) a Chinese Biomedical Literature (3. vydání, 2012).

Kritéria pro výběr

Randomizované kontrolované studie (RCT) a kvazi-RCT aplikace čínských bylin v kombinaci se západní medicínou versus samotná západní medicína u pacientů s diagnózou SARS.

Sběr a analýza dat

Dva autoři review (XL, MZ) extrahovali nezávisle data ze studií. Extrahovali jsme dichotomická a kontinuální data s 95% intervaly spolehlivosti (CI). Pro dichotomická data jsme použili relativní riziko (RR). Pro kontinuální data jsme vypočítali rozdíly průměrů (MD). Pokud mezi jednotlivými studiemi existovala heterogenita, vypočítali jsme celkové výsledky na základě modelu s náhodnými efekty. Pokud mezi studiemi nebyla zjištěna žádná heterogenita, použili jsme model s pevným efektem. Pro testování heterogenity jsme použili Z skóre a test Chi2 se statistickou významností nastavenou na P < 0,05. Nebyly nahlášeny žádné závažné nežádoucí účinky.

Hlavní výsledky

Zahrnuli jsme 12 RCT a jeden kvazi-RCT. Bylo identifikováno celkem 640 pacientů se SARS a použití 12 čínských bylin. Nezjistili jsme, že by čínské byliny v kombinaci se západní medicínou snížily úmrtnost v porovnání se samotnou západní medicínou. Dvě byliny by mohly zlepšovat symptomy. Pět bylin by mohlo zlepšovat absorpci plicního infiltrátu. Dávkování kortikosteroidů mohou snižovat čtyři byliny. Tři byliny mohou zlepšit kvalitu života pacientů se SARS. Jedna bylina může zkrátit délku pobytu v nemocnici.

Závěry autorů

V porovnání se samotnou západní medicínou nepřinesly čínské byliny v kombinaci se západní medicínou žádný rozdíl ve snížení úmrtnosti. Je možné, že čínské byliny kombinované se západní medicínou mohou zlepšit symptomy, kvalitu života a absorpci plicní infiltrace a snížit dávkování kortikosteroidů u pacientů se SARS. Důkazy jsou slabé kvůli nízké kvalitě zahrnutých studií. Je nutné dlouhodobě tyto zahrnuté studie dále sledovat.

NESTRUKTUROVANÝ SOUHRN

Čínské byliny kombinované se západní medicínou pro léčbu těžkého akutního respiračního syndromu (SARS)

Těžký akutní respirační syndrom (SARS) je akutní respirační onemocnění, vyznačující se příznaky podobnými chřipce, které se poprvé objevilo v roce 2002. SARS je rychle progresivní, akutní, komunitně získané respirační onemocnění dýchacího ústrojí, šířící na všechny kontakty. Při léčbě SARS hrála důležitou roli integrovaná čínská a západní medicína a toto review hodnotí účinnost a bezpečnost tohoto integrovaného léčebného přístupu. Z 5327 potvrzených případů podstoupilo léčbu tradiční čínskou medicínou 3104 pacientů. Abychom nabídli účinnou metodu léčby, zkoumali jsme roli čínských bylin v léčbě SARS.

Identifikovali jsme 12 randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) a jednu kvazi-RCT zahrnující 640 pacientů se SARS. Klinické důkazy ukazují, že integrovaná západní a čínská medicína nesnižuje úmrtnost. Je možné, že různé čínské byliny v kombinaci se západní medicínou mohou zlepšit příznaky, kvalitu života a absorpci plicní infiltrace a snížit dávkování kortikosteroidů. Nebyly identifikovány žádné závažné nežádoucí účinky. Důkazy jsou slabé kvůli nízké kvalitě zahrnutých studií.

ZÁVĚRY AUTORŮ

Důsledky pro praxi

Nezjistili jsme, že by čínské byliny v kombinaci se západní medicínou snižovaly úmrtnost pacientů se závažným akutním respiračním syndromem (SARS) ve srovnání se západní medicínou samotnou. Feidian č. 1, 2 a 3 (Zhang 2003) v kombinaci se západní medicínou může zlepšovat příznaky pacientů se SARS. Feidian č. 1, 2 a 3 (Zhang 2003) a další čtyři bylinné přípravky (Hou 2004Li 2004bRen 2004Zhang 2004c) v kombinaci se západní medicínou mohou být účinnější při zlepšování absorpce plicního infiltrátu než západní medicína samotná. Dvě byliny (Hou 2004Zhang 2004d) v kombinaci se západní medicínou mohou snížit průměrnou denní dávku kortikosteroidů ve srovnání se západní medicínou samotnou. Jedna bylina (Li 2004c) v kombinaci se západní medicínou může na konci léčby snížit dávkování kortikosteroidů ve srovnání se západní medicínou. Dvě byliny (Hou 2004Li 2004a) kombinované se západní medicínou mohou zkrátit dny léčby kortikosteroidy ve srovnání se západní medicínou samotnou. Tři byliny (Bian 2003Li 2004bZhang 2004a) v kombinaci se západní medicínou mohou zlepšit kvalitu života pacientů se SARS oproti samotné západní medicíně. Jedna bylina (Li 2004a) kombinovaná se západní medicínou může zkrátit délku pobytu v nemocnici pro pacienty se SARS. Vzhledem k nízké kvalitě studií však doporučujeme opatrnost při použití těchto důkazů.

Důsledky pro výzkum

Za účelem prověření dlouhodobé účinnosti čínských bylin v kombinaci se západními léčivy pro pacienty se SARS by měly by být provedeny vysoce kvalitní studie. Ve všech budoucích hlášeních o studiích by nežádoucí účinky měly být nezbytným měřítkem výsledku.


Poděkování

Abstrakt, nestrukturovaný souhrn a závěry autorů tohoto systematického review byly přeloženy do češtiny Lukášem Duškem a editovány Simonou Slezákovou, členkou Českého Cochrane centra 21. 5. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: https://www.cochranelibrary.com/en/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004882.pub3/full/en

Abstract, plain language summary and Author’s conclusions of this systematic review were translated into the Czech language by Lukas Dusek and edited by Simona Slezáková, member of Cochrane Czech Republic on 21 May 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library: https://www.cochranelibrary.com/en/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004882.pub3/full/en