Aktivity Cochrane v boji proti pandemii COVID-19

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v důsledku pokračujícího šíření a dopadu COVID-19 (koronavirus) po celém světě bychom Vás rádi informovali o aktivitách Cochrane týkající se této globální krize v oblasti veřejného zdravotnictví. Je známo, že vlády na celém světě zpřísňují další omezení v oblasti cestování, uzavření svých hranic a omezení shromažďování lidí tak, aby se zabránilo ještě většímu šíření nákazy, jelikož infekce mimo Čínu nadále rychle roste.

Rovněž je známo, že zaměstnavatelé ukládají opatření a komunikují na dálku se svými zaměstnanci a mnoho členů naší komunity Cochrane, jakožto i zaměstnanci skupiny Cochrane Česká republika pracují z domova nebo jako zdravotničtí odborníci aktivně podporují lékařské autority v jejich práci bojující proti šíření ohniska nákazy. Uvědomujeme si, že základní vědecký výzkum a inovace budou zásadní při potlačování a zmírňování dopadu rychle se vyvíjející pandemie COVID-19.

Cochrane leadership společně s kolegy vydavatelského partnera Wiley zkoumají způsoby, jak může Cochrane rychle reagovat na tuto bezprecedentní globální zdravotní krizi tím, že zpřístupní zdravotní důkazy těm, kteří v tuto chvíli potřebují informovaná rozhodnutí. To zahrnuje zpřístupnění Cochrane obsahu v online knihovně Wiley Online Library a také naši účast v široké průmyslové iniciativě, která usnadní sdílení znalostí a tempo klinického objevování. Pro více informací viz https://www.stm-assoc.org/2020_03_13_News_Release_Publishers_commit_to_working_together_to_combat_COVID19_.pdf. Cochrane se tak dohodl, že od příštího týdne bude Cochrane Library dočasně neomezená, a to pro všechny v každé zemi světa. Tímto bezprecedentním krokem se zajišťuje, aby všechny důkazy Cochrane byly přístupné všem, kdo se podílejí na boji proti pandemii a jejím dopadům na veřejné zdraví.

Mezi další kroky, ke kterým Cochrane přistupuje společně se svými členy a přispěvateli v této chvíli patří:

  • Správa a aktualizace speciálních sbírek Cochrane Library s veškerým obsahem volně dostupným a šířeným zdravotnickým pracovníkům po celém světě. K dnešnímu dni jsou vytvořeny dvě speciální sbírky týkající se důkazů důležitých pro critical care  a infection control and prevention measures. Tyto sbírky byly široce propagovány a využívány a pečlivě se sleduje jejich použití. Dále se uvažuje o dalších speciálních sbírkách, včetně domácí intervence a telemedicíny, aby byli podpořeni lidé s chronickými stavy a snížila se jejich potřeba hospitalizace;
  • Témata těchto dvou speciálních sbírek vycházela z prozatímního doporučení Světové zdravotnické organizace pro léčbu pacientů s těžkou infekcí COVID-19. WHO také požádala o podporu při identifikaci a vedení registru primárních studií relevantních pro COVID-19;
  • Skupina akutních respiračních infekcí (ARI) upřednostnila aktualizaci review physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses’,  a Cochrane tak nabídl podporu pro urychlení redakčního procesu tohoto review;
  • Cochrane zakládá „COVID-19 Working Group“, která je složena ze zástupců veřejného zdravotnictví, zkušených redaktorů a členů z Cochrane geografické a metodické skupiny. Jejich cílem je aktivně hledat nové možnosti financování na podporu vytvoření nového registru studií (living register) a řady systematických review o vakcínách (prevenci), diagnostice, léčbě a prognóze. Smyslem je, aby tyto systematické review byly rychle zveřejněny v Cochrane Library, s cílem podpořit vývoj klinických doporučených postupů a nakonec i připravenost na budoucí hrozby;
  • Plánujeme vynaložit nemalé finance, které pomohou podpořit rychlou tvorbu důkazů, která přispěje k boji proti současné pandemii a jejím dopadům;
  • Kromě toho společnost Wiley zveřejnila bezplatnou sbírku s obsahem COVID-19 ve své Wiley Online Library, včetně Cochrane recenzí. Wiley se také připojila k iniciativě US Office of Science and Technology Policy (OSTP) a k vydavatelům z 12 zemí, aby všechny jejich publikace a podpurná data týkající se COVID-19 a koronaviru, byly okamžitě dostupné v PubMed Central a dalších vhodných veřejně dostupných platformách, jako je například WHO COVID-19 databáze. Tato data budou zpracovány tak, aby byly plně k dispozici pro data mining a aplikaci pro machine learning techniques.

Cochrane si velice cení a je neskutečně ohromen reakcí komunity po celém světě, která chce přispět a zapojit se do společného úsilí - nesmírné poděkování Vám všem za tolik úžasných nápadů a návrhů, které jsme obdrželi. Pokud máte další návrhy, jak by mohl Cochrane v České republice v tomto globálním zdravotním nouzovém stavu pomoci, nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím cebhckt@iba.muni.cz

S přáním pevného zdraví a všeho nejlepšího

Miloslav Klugar

Ředitel


/

https://cebhckt.med.muni.cz/